Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Thổi kèn cho anh hàng xóm cu bự và cái kết